چرا بچه ها به بیماری تیروئید مبتلا می‌شوند؟

چرا بچه ها به بیماری تیروئید مبتلا می‌شوند؟