• تهران، جنوب به شمال خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری،کوچه حسینی راد ( افتخار )، پلاک 34
  • شماره تماس : 02188801800

اختلالات دستگاه ایمنی

مشاوره و معاینه رایگان

صافی کف/پا پا ضبدری/ پا پرانتزی/کلاپ فوت/چرخش مچ پا/کلاپ فوت/راه رفتن به پنجه پا

 تلفن : 09128444990